Bán hàng đúng chất lượng, không bán hàng giả, hàng nhái.
Nghiêm cấm bán phá giá, áp dụng đúng mức giá công ty đặt ra.
Không dùng hình ảnh, nhãn mác của sản phẩm để quảng cáo dòng sản phẩm khác.
Không dùng hình ảnh của sản phẩm khác quảng cáo sản phẩm của công ty .
Không được lôi kéo, mời thành viên của team khác nhập hàng chung hoặc về team mình.
Nếu phát hiện, bất kì chi nhánh, đại lý hay tổng đại lý nào vi phạm tùy theo mức độ ảnh hưởng sẽ bị cảnh cáo, giảm mức chiết khấu ưu đãi hoặc loại hoàn toàn khỏi hệ thống